STICHTING ZEPA CHALLENGE

De stichting ZEPA Challenge is op 28 december 2015 te Zeist opgericht met als doel ‘Het verkrijgen van gelden en donaties om ter beschikking te stellen aan een goed doel.’

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Vanuit Enigma Consulting activiteiten te organiseren zoals een estafette fietstocht van Zeist naar Parijs. Deelnemers aan de estafette zijn relaties en werknemers van Enigma Consulting. Ieder van de deelnemers zamelt zoveel mogelijk geld in dat op de rekening van stichting ZEPA Challenge wordt gestort. Het gehele bedrag wordt ter beschikking gesteld aan een goed doel. Dit goede doel wordt vastgesteld door een kernteam, bestaande uit werknemers en relaties van Enigma Consulting. Het goede doel wordt voor ieder event opnieuw vastgesteld. Alle opbrengsten en donaties komen ten goede aan het goede doel. De kosten worden gedragen door Enigma Consulting en de deelnemende relaties.

Het bestuur van de stichting ZEPA Challenge bestaat uit de volgende leden:
• Robbert Mos – voorzitter
• Jaco Booster – penningmeester
• Pieter van Andel – secretaris

De stichting is onder KVK-nummer 64843289 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft de ANBI-status.

Het RSIN nummer is: 855877169
Het beleidsplan kunt u met een klik hiernaast inzien.
Het beloningsbeleid: Statuten, artikel 4, lid 5:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.